Familjedaghemmen i Väsby

Ditt barns utveckling står högst på prioriteringslistan. Vi är stolta över vår pedagogik som är riktat mot mindre barngrupper i lugn hemmiljö där vi också följer läroplanen för förskolan.

Vi är tre familjedaghem som är verksamma i Sigma- området

Vi är tre familjedaghem, Puppan, Knyttet och Mårran i enskild regi. Det innebär att vi alla tre är privata dagbarnvårdare som har ett nära samarbete med varandra. Vi träffas ute varje dag och samarbetar vid ledighet och sjukdom. Verksamheterna bedrivs i enlighet med förskolans läroplan. Den pedagogiska verksamheten bedrivs i de egna hemmen med mindre barngrupper i lugn och trygg miljö. Två av oss är muslimer, vilket dock inte påverkar verksamheten, då vi inte har några religiösa inslag alls när vi arbetar med barnen. Vi har aktiviteter som organiserade skogs- och naturdagar, besök på biblioteket och gymnastik inomhus. Vi går även på teater, museum och åker på olika utflykter. Med vissa reservationer under rådande pandemi. Mer specifik information om omsorgen och all planering får föräldrarna löpande i Tyra- appen som vi använder. 

Lek och friskluft gör nöjda barn

Pedagogiska utbildningsplaner, roliga lekar, olika aktiviteter och lek. 

Lekfull Pedagogik

Genom lek lär sig barnen på ett roligt och meningsfullt sätt.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker (Lpfö98).

Utomhus aktiviteter

I naturen finns fysik, matematik, språk rörelse och liv som barn måste få utforska.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (Lpfö98).